AB tarafından finanse edilen Change2Twin projesi kapsamında, dijital ikiz teknolojisini uygulayarak rekabet güçlerini artırmak isteyen KOBİ’ler ve orta ölçekli şirketlere destek verilecektir. Finansman ve teknik mentörlüğü kapsayan destek programı, dijital ikiz teknolojisini geliştirip uygulayarak bu zorluğun üstesinden gelinmesine yardımcı olacaktır.

Bu açık çağrıya başvuran şirketler, ideal olarak 31‘lük bir dijitalleşme düzeyine ulaşmış olacaklardır. Bu da tercihen gösterge tablolarını zaten kullandıkları ve üretim gibi önemli iş süreçlerinden gelen verilerin sensörler aracılığıyla kullanıma sunulduğu anlamına gelmektedir.

Kuruluştaki dijital sistemlerin büyük ölçüde birbirine bağlı olduğu ve iş uygulaması ve yazılımlarına ilgili bilgileri sağlamak için veri alışverişinde bulunduğu açık çağrıya başvuran şirketler için minimum dijitalleşme seviyesi 2’dir.

 

Seçilen şirketler, rekabet gücünü artırmak adına dijital ikiz teknolojisini hayata geçirmek için 11 aylık bir destek programına katılacaklardır. Bu kapsamda

• Üretim için dijital ikizlere uygulanabilir teknoloji ve sistemlerin devreye alınması ve uygulanmasına yönelik maliyetleri karşılamak için toplu ödeme olarak 90 000 Euro’ya kadar destek alacaklar,

• Kullanıcı gereksinimlerinden tasarım özelliklerine kadar uygulamasının her aşamasında dijital ikiz kullanımını desteklemek için teknik rehberlik alacaklardır.

 

Change2Twin Deployment Voucher Çağrısı hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

 

1 Change2Twin applies the Acatech Industrie 4.0 Maturity Index to assess the digitalization level of companies.