Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/29-ulusal-bilim-olimpiyatlari-birinci-asama-sinav-sonuclari-aciklandi