KOSGEB tarafından KOBİ’lere sağlanan desteklerin kullanımını daha da kolaylaştırmak amacıyla Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF A.Ş.) ile Başkanlığımız arasında “KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin Doğrudan Kefaleti Protokolü” imzalanmıştır.

Protokol, teminat yetersizliği nedeniyle KOSGEB Destek Programlarındaki Geri Ödemeli Desteklere erişmekte zorlanan KOBİ’lere çözüm olabilmek amacıyla düzenlenmiştir.
KOBİ’ler, KOSGEB Destek Programları kapsamındaki;
  • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,
  • Girişimcilik Destek Programı,
  • Çağrı Esaslı Tematik Proje Destek Programı ve
  • İşbirliği – Güçbirliği Destek Programı
 
geri ödemeli destekleri için, KOSGEB’e vermek amacıyla KGF A.Ş.’den teminat talep edebileceklerdir.
 
Gayri nakdi kredi niteliğinde KGF A.Ş. tarafından KOBİ’ler lehine verilecek olan doğrudan bir kefalet niteliğindeki bu teminat, KOSGEB’de geçerli olacaktır.
 
KOSGEB geri ödemeli desteğini almaya hak kazanan KOBİ’ler, KGF A.Ş. web sitesindeki doğrudan kefalet ile ilgili “Başvuru Formu”nu doldurduktan sonra KGF A.Ş. onayı ile birlikte “Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu” alabileceklerdir.

Kaynak: https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5675/kgfden-geri-odemeli-kosgeb-desteklerine-teminat

Privacy Preference Center