KOBİ’lerimizin iç ve dış pazarlarda rekabet güçlerinin arttırılması ve üretim maliyetlerinin minimuma indirebilmesi için enerji verimliliğine yönelik projeler büyük önem arz etmektedir.

Sanayide Kullanılan Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Kredi Faiz Desteği Programı ile işletmelerimizin verimsiz enerji kullanımından doğan kayıplarının asgariye indirilmesi ve elde edilecek ekonomik kazanımın en üst düzeye çıkarılması planlanmaktadır.
 
Bu amaçla, işletmelerimizin kullanmış oldukları Verimsiz Elektrik Motorlarının dönüşümü nedeniyle ihtiyaç duyacakları banka kaynaklı kredilere erişimlerinin kolaylaştırılması için;  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü,  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,  Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kredi Garanti Fonu A.Ş. ve Bankalarla işbirliğinde, yeni bir kredi faiz desteği uygulamasına başlanmıştır.
 
Program kapsamında KOBİ’lerimizin üst limiti 300.000.-TL olarak bankalardan kullanacakları kredilerde faizin tamamını KOSGEB İdaresi Başkanlığı karşılayacaktır.
 
Programda aşağıda belirtilen bankalar yer almıştır:
  1. Akbank T.A.Ş.
  2. Anadolubank A.Ş.
  3. Denizbank A.Ş.
  4. Şekerbank T.A.Ş.
  5. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
  6. T. Garanti Bankası A.Ş.
  7. T. Halkbankası A.Ş.
  8. T. VakıflarBankası T.A.O.
  9. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
 
Toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli olan kredinin ilk 12 (oniki) ayı ödemesiz dönem olarak planlanarak KOBİ’lerimize azami kolaylık sağlanmaktadır.
 
Teminat sorunu yaşayan KOBİ’lerimize Kredi Garanti Fonu A.Ş. tarafından destek sağlanacaktır. 
 
Sanayide Kullanılan Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Destek Kredisi Programından; pilot bölge olarak belirlenen Kayseri OSB’de faaliyette bulunan, KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve KOBİ Beyannamesi onaylı, Enerji Verimliliği Etüd Çalışması yürütmüş KOBİ’lerimiz faydalanabilecektir.
 
Program kapsamında KOBİ’lerimiz her türlü soruları için KOSGEB ve Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze başvurabileceklerdir. 

Kaynak: https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5676/sanayide-kullanilan-verimsiz-elektrik-motorlarinin-donusumu-kredi-faiz-destegi-programi-basladi

Privacy Preference Center