“HORIZON-CL5-2022-D6-02-01: Logistics networks integration and harmonisation through operational connectivity to optimise freight flows and drive logistics to climate neutrality”

Yük akışlarını optimize etmek ve lojistiği iklim tarafsızlığına yönlendirmek için operasyonel bağlantı yoluyla lojistik ağları entegrasyonu ve uyumu” çağrısı kapsamında oluşturulmakta olan bir uluslararası konsorsiyum için:

Pilot uygulamalarda, çeşitli kargo sahiplerinin taleplerini bir havuzda toplayarak; bağımsız lojistik ağlarını etkin bir şekilde bağlamak için sistemik bir çerçeve geliştirecek ve senkro-modal hizmetler de dahil olmak üzere paylaşımlı hizmetlerin ve akışların potansiyel faydalarını göstererek, birleştirilmiş bir şekilde yönetecek lojistik sağlayıcı veya nakliyeci firmanın lojistik ağlarına ihtiyaç vardır.

 

İlgili konsorsiyuma ortak olmakla ilgilenen kuruluşların; 17.09.2021  günü sonuna kadar; linkte yer alan Niyet Beyanı dokümanını İngilizce dilinde (Çalışma Programında ilgili çağrı açıklamaları incelenerek, beklenen etkilerle uyumlu şekilde) doldurduktan sonra ncptransport@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

Yaklaşık 7.500.000’er Avro bütçesinde iki projenin destekleneceği çağrı için, proje başvurularının başlama tarihi 28.04.2022 ve çağrı kapanış tarihi 06.09.2022 olup, çağrı detaylarını incelemek için Ufuk Avrupa Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite 2021-2022 yayımlanan resmi Çağrı Programına sayfasından ulaşabilirsiniz.