Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarının, başta AB Çerçeve Programları olmak üzere tüm uluslararası Ar-Ge ve inovasyon işbirliği projeleri kapsamında kullanmak üzere istifâdelerine sunulan Ufuk2020’de Fikri Mülkiyet Hakları kılavuz kitapçığı yayımlandı.

“Fikrî mülkiyet” kavramı, insan aklının ve zihinsel yaratıcılığının ortaya çıkardığı sanat eserlerinden bilimsel buluşlara kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan ürünleri ilgilendirmekte. Bahsekonu fikrî düşünce, ürün ve çıktıların ticarileştirilme aşamasında korunmaları ise özel öneme sahip ve uzmanlık gerektiren bir alan olma özelliği taşıyor. Özellikle Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri neticesinde fikrî mülkiyete konu olan ve korunması gerekli birçok sınaî hak ortaya çıkmakta.

Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, üye ve aday ülkeler ile AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkelerin farklı birçok alandaki ortak çalışmalarını artırmak amacıyla uygulanmakta olan Ar-Ge ve inovasyon odaklı Ufuk2020 Programı kapsamında fikrî mülkiyet hakları ise ayrı ve özel bir öneme sahip.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanlığı’nın himâyesi ve AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı altındaki “Ufuk2020’de Türkiye (TurkeyinH2020)” projesinin desteğiyle oluşturulan Ufuk2020’de Fikri Mülkiyet Hakları kılavuz kitapçığı; fikrî mülkiyet haklarıyla ilgili genel bilgilerin akabinde, Ufuk2020 Programı kapsamındaki özel hususların ne şekilde düzenlendiğine yönelik açıklamaları ve TARAL paydaşlarının Program kapsamında dâhil olacakları konsorsiyumlarda fikrî haklara ilişkin dikkat etmeleri gereken konu ve karşılaşabilecekleri vak’a örneklerini de içeren bir muhteviyata sahip.

Kılavuz’a erişmek için tıklayınız.

TurkeyinH2020 Projesi web sayfasına erişmek için tıklayınız.