Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı altında yer alan Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları (MSCA); nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi, böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir câzibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda ilerleyen MSCA alanı çağrılarından Araştırma ve Yenilik Personeli Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange-RISE) 2017 çağrısı 1 Aralık 2016 tarihinde açıldı. Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 5 Nisan 2017 tarihine kadar kabul ediyor.

RISE Programı kapsamında; iki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden* olmak kaydıyla, Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluşun  biraraya gelmesiyle oluşturulacak konsorsiyumlarla araştırma, teknik ve idarî personel değişimleri yapılması, böylece ortak bir araştırma projesi yürütülmesi ve uluslar/sektörler arası bilgi/teknoloji transferi sağlanması hedefleniyor. Değişime katılacak personel, her tecrübe seviyesinde olabilmekte (kariyerinin başında, kıdemli, teknik, idari vs). Değişime gönderilen araştırmacının bilgi transferi gerçekleştirmek üzere kurumuna geri dönüşünün sağlanması da Program şartları arasında.

Konu sınırlamasının olmadığı araştırma projelerinde kurum personeli olmak şartıyla kurumlar arası personel değişimleri, kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde organize ediliyor. Söz konusu 12 aylık dolaşım süresi her araştırmacı için 1 aydan az olmamak kaydıyla bölünerek 4 yıllık proje süresine yayılabiliyor.

RISE çağrısına yönelik detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

RISE çağrısına başvuru yapabileceğiniz Avrupa Komisyonu sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

*AB üye ülkesi ile 28 Avrupa Birliği üye ülkesi, Asosiye ülke ile Türkiye gibi AB üyesi olmayıp Çerçeve Programları’na bir anlaşma ile katılmış ve Çerçeve Programları’ndan AB üye ülkeleriyle aynı haklara sahip olarak faydalanan ülkeler kastedilmektedir.