Daha önce Nisan 2017’de sona ereceğini duyurulan OpenAIRE 7. ÇP Hibe Sonrası Açık Erişim Pilot girişiminin süresi 10 ay uzatıldı. Bu bağlamda, Şubat 2018’de sona erecek olan girişim kapsamında, bitmiş olan FP7 projelere ait açık erişim hakemli yayınlar için fon talebinde bulunulabilecek. OpenAIRE 7. ÇP Hibe Sonrası Açık Erişim Pilot girişimi, bir AB teknik alt yapı projesi olan, OpenAIRE2020 tarafından yürütülüyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi proje ortakları arasında.

Proje bitiminden sonra tam açık erişimli dergilerde hakemli makale yayımlamayı planlayan katılımcıların veya onların FP7 proje ortaklarının, yayınlarına ait Makale  İşlem Ücretini (APC) bu Pilot vasıtasıyla sunulan fonla ödemeleri mümkün. Ayrıca açık erişim kitap, kitap bölümleri ve konferans bildirileri hibe bittikten sonra da finanse edilebilir (eğer proje bütçesinden geri ödeme uygun değilse).

Türkiye’deki kamu ve özel üniversitelerden aşağıdaki şartları ve adımları sağlayan makaleler için fon talebinde bulunulmuş ve talepleri kabul edilmiş durumda:

  1. Tamamen açık erişim dergi ve açık erişim kitaplardaki makaleler için yapılacak fon talebi ilgili yayının kabulünden sonra gerçekleşir.
  2. İlgili 7. ÇP projesinin bitiminin üzerinden iki yıldan fazla süre geçmemiş olmalı.
  3. Her bir proje başına üç yayın finanse edilebilir.
  4. Pilot, araştırma makaleleri için 2,000 EURO ve monografiler için 6,000 EURO’ya kadar ödeme yapar.
  5. Bu girişimin başlatılmasından önce yayınlanmış makaleler uygun değildir.
  6. Sayfa ve renk ücretleri dâhil edilmez.

 

Notlar

Fon Uygunluğunu Kontrol Etmek ve Ayrıntılı Bilgi İçin:
http://postgrantoapilot.openaire.eu/
OpenAire Web Sitesi: https://www.openaire.eu/
OpenAire Türkçe Rehber:
http://libguides.iyte.edu.tr/OpenAIRE2020
Türkiye Yardım Masası: https://www.openaire.eu/42-gultekin