Dünya’da kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalar ile öncü ülkeler arasında yer alma vizyonumuz doğrultusunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun çalışmalarıyla “Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022)” (pdf) hazırlanmıştır. Bu programın temel amaçları Antarktika’ya ulusal seferlerin düzenlenmesini sağlamak, kutup bilimleri konusunda ikili işbirliklerinin sağlanarak diğer ülkelerin bilim üslerine bilim insanlarımızın gönderilmesini sağlamak ve Antarktika’da Türk bilim üssünün kurulmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

 

Bu amaçlara uygun şekilde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan “Antarktika ve Arktik ile İlgili Bilimsel Çalışmalarda İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” kapsamında, belirlenmiş öncelikli araştırma temalarına ilgi duyan veya bu alanlarda çalışan araştırmacılara yönelik proje desteği verilecektir. Bu amaçla bir çağrı hazırlanmıştır. ARDEB tarafından yürütülen ve 1001-Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan bu çağrıya 31 Mayıs 2018’e kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden başvuru yapılabilecektir.

 

 

İrtibat Noktaları:

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kutup-arastirmalarina-tubitak-destegi