Teknoloji tabanlı start-up’lara yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarının kurulmasına yönelik düzenlenen yeni 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı Uygulama Esasları web sitemizde yayımlanmıştır.

TÜBİTAK yeni 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı; ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

Yeni Programa ilişkin Uygulama Esasları; 7 Nisan 2018 tarihinde Bilim Kurulu kararıyla kabul edilmiş olup, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararının ardından TÜBİTAK ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanacak işbirliği anlaşması ile yürürlüğe girecektir.

Programa ilişkin bilgi, mevzuat ve tanıtım sunumlarının yer aldığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Yakında yürürlüğe girecek destek programı için yeni isim önerilerinizi buraya tıklayarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Çağrı metni için tıklayınız.

Ortak Başvuru Formu için tıklayınız.

Ortak Başvuru Formu Kılavuzu için tıklayınız.

 

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-yeni-1514-girisim-sermayesi-destekleme-programi-kabul-edildi