Türkiye Bilimsel ve Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen ikili işbirliği destek programı ve 2515 COST Destek Programı bütçe üst limitleri güncellenerek 720.000 TL olarak belirlendi.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-ikili-isbirligi-destek-programlari-ve-cost-2515-destek-programi-butce-ust-limitleri-degisti