Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1. Faz Çağrısı Ön Kayıt Son Başvuru Tarihi, ilgilenen kuruluşlardan gelen yoğun talep üzerine 14 Aralık 2018 Saat 17:00 olarak güncellenmiştir.

 

Güncel Çağrı Takvimi aşağıdadır;

 

Çağrı Açılış Tarihi : 31/08/2018

Çağrı Kapanış Tarihi : 31/12/2018

Ön Kayıt Son Başvuru Tarihi : 14/12/2018 Saat: 17:00*

Proje Öneri Başvuru Tarihleri : 01/11/2018-31/12/2018 Saat: 17:00**

Eksik Belge Tamamlama Son Tarihi : 28/12/2018 Saat: 17:00*

Güncel Çağrı Dokümanı 

 

* İlgili evrakın belirtilen tarih ve saatte kadar TÜBİTAK’a posta ile teslim edilmiş olması gerekir.

** Proje önerisinin belirtilen tarih ve saatte kadar PRODİS üzerinden gönderilmiş olması gerekir.

PRODİS üzerinden çağrıya ulaşabilmek için aşağıdaki basamaklar izlenmelidir;

Firma kullanıcısı rolünüz var ise, bu rol ile aşağıdaki basamakları izleyerek SAYEM çağrısına ulaşabilirsiniz;

 • eteydeb2.tubitak.gov.tr Adresine firma kullanıcısı rolü ile giriş yapılır
 • Kullanıcı işlemleri tıklanır
 • 1601 Uygulayıcı/Faydalanıcı rolü seçilir
 • Bu role sahip olunmaması halinde kullanıcı işlemlerinden rol eklenir
 • Sayfanın sağ üst köşesindeki rol değiştirilerek uygulayıcı/faydalanıcı rolü seçilir

Ön Kayıt için Gerekli Belgeler:

 1. Beyanname (Sadece yürütücü kuruluş doldurmalı) 4 maddeden en az birini işaretlemeli. 
 2. Proje Ön Kayıt Formu (Her sayfası paraflı ve kaşeli)
 3. Taahhütname (Uygulama Esasları Yönergesinde Kuruluş Yetkilisi tanımına uyan kişi/kişilerce imzalanmış)
 4. Kuruluşa ait en son tarihli Noter Onaylı İmza Sirküleri (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)
 5. Kuruluşun tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede yapılan sonraki değişiklikler dahil ve ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)
 6. Kuruluşa ait onaylı Vergi Levhası (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)
 7. Kuruluş KOBİ ise bu Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi (Islak imzalı ve kuruluş kaşeli)
 8. Ortak kuruluş Üniversite ise, Üniversitelerden Kuruluş Kanunu veya Bakanlar Kurulu Kararı alınmalıdır ve en az Rektör Yardımcısı düzeyinde bir kişinin imzalaması gereklidir.
 9. PRODİS ön kayıt çıktıları proje yürütücüsü ve ortaklar tarafından topluca imzalanmalı ve kaşelenmeli, ekler de ayrı ayrı her firma/kurum için eke konulmalı ve tek dosya halinde TÜBİTAK’a posta ile gönderilmelidir.

Önemli Notlar:

 1. Ön Kayıt tek bir kuruluş tarafından yapılmamalıdır. Çağrı duyurusunda da belirtildiği gibi ortaklı başvuru şarttır. Bu nedenle en az 1 kuruluşun daha Ön Kayıt sırasında sisteme eklenmesi gereklidir.
 2. Niyet mektubu Ön kayıt sırasında istenmemektedir.
 3. Niyet mektupları proje başvurusu sırasında (31.12.2018 tarihine kadar) sisteme yüklenmelidir.
 4. Ön kayıt Belgelerini göndermek için posta adresi: TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, TEYDEB TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. km) 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA
 5. Ön Kayıta ait evrakların en geç 14 Aralık 2018 Saat 17:00 a kadar TÜBİTAK’a posta yolu ile ulaşmış olması gereklidir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linkler incelenebilir:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sanayi-yenilik-ag-mekanizmasi-sayem-1-faz-cagrisi-acildi

http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sayem-cagrisi-basvurulari-alinmaya-basladi

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sayem-1-faz-cagrisi-on-kayit-son-basvuru-tarihi-uzatildi