Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Shota Rustaveli Gürcü Ulusal Bilim Vakfı (Shota Rustaveli Georgian National Science Foundation – SRGNSF) arasında, 09 Şubat 2016 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde, 2017-2018 dönemi için açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında toplam 3 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

Desteklenmesine karar verilen projeler aşağıda yer almaktadır:

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Fransa’daki Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Prof. Dr. Mehmet KESKİN,

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Avtandil  OKROSTSVARIDZ,

Ilia Devlet Üniversitesi

(Ilia State University)

A Cross Border Study of Petrogenesis, Geodynamic Setting and Gold Mineralization Potential of the Late Cenozoic magmatism on Erzurum-Kars (Turkey) and Samtskhe-Javakheti (Georgia) Plateaus

Prof. Dr. Osman ÖZCAN,

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Tamaz KALADZE,

Tiflis Devlet Üniversitesi

(Tbilisi State University)

Generation and Nonlinear Dynamics of Rossby Type Solitary Structures Under the Action of Sheared Neutral Wind in the Earth’s Ionosphere

Doç. Dr. Sedat AKLEYLEK,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Mikheil RUKHAIA,

I. Vekua Uygulamalı Matematik Enstitüsü

(I. Vekua Institute of Applied Mathematics)

Design and Analysis of NTRU-based Cryptosystems Using Formal Methods

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-srgsnf-ortak-proje-cagrisi-sonuclari-aciklandi