Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan MANUNETIII Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ’lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.

MANUNETIII kapsamında, imalat teknolojileri Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 21 Mart 2019 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 11 Temmuz 2019 tarihinde kapanacaktır.

MANUNETIII İmalat Teknolojileri Ar-Ge Projeleri 2019 Yılı Çağrı İlanı

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi www.manunet.net adresindedir.

 

 

 

 

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/manunet-2019-yili-cagrisi-acildi