24 Ocak 2019 tarihinde Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi’ nde Yıldız TTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanı Mahmut Yumurtacı ile Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çemberci tarafından Ar-Ge Merkezi Kurulumu, Yönetimi ve Mevzuatlar kapsamında sunumlar gerçekleştirildi. BTTO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nadir YILDIRIM ve BTTO Uzmanlarının katılım sağladığı programda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu, stratejik planlamalar görüşüldü.