“1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5 inci maddesi çerçevesinde, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön değerlendirme ve Çağrı Programı Danışma Kurulunun (ÇPDK) görüşleri doğrultusunda ilgili Araştırma Destek Grupları tarafından oluşturulan panellerde yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

 

Panel ortak raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin panel raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında devam eden çalışmalar doğrultusunda;

 

  • Listelerde yer alan projelerin desteklenmelerinin mümkün olamayacağı durumların ortaya çıkması halinde söz konusu projelerin sözleşmeleri yapılmayacak,
  • Proje ekiplerinde değişiklik yapılmasını gerektirecek durumların ortaya çıkması halinde sözleşme öncesinde ilgili projelerin durumları tekrar değerlendirilecektir.

 

ÇAĞRI KODU

ÇAĞRI BAŞLIĞI

1003-SUA-ARTM-2017-2

Sudaki Mikrokirletici ve Mikrobiyal Kirleticilerin Giderilmesine Yönelik Yenilikçi, Uygulanabilir ve Ekonomik Arıtım Süreç ve Sistemlerinin Geliştirilmesi

1003-SBB-EGTM-2017-2

Gerçek Yaşam Temelli Materyaller

1003-SBB-EKBY-2017-2

Etkin ve Büyüme Odaklı Kamu Politikaları

1003-SBB-AILE-2017-2

Çocuk Yetiştirme Tutumları

1003-ENE-DEPO-2017-2

Enerji Depolama Malzemeleri

1003-ENE-EVKN-2017-2

Binalar ve Sanayi Proseslerine Yönelik Yalıtım Malzemeleri

1003-ENE-EVSA-2017-2

Sanayi Süreçleri Enerji Hasatlaması-Termoelektrik Modüller

1003-ENE-GUNS-2017-2-1

Yoğunlaştırıcı Güneş Enerji Teknolojileri

1003-ENE-GUNS-2017-2 -2

Yeni Nesil Güneş Enerji Sistemleri

1003-OTO-MALZ-2017-2

Akıllı Malzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları

1003-OTO-HEAT-2017-2

Araç Dinamiği ve Kontrolü

1003-MAK-IMLT-2017-2

Nano İmalat Teknolojileri

1003-SAB-BMLZ-2017-2

Doku Mühendisliği

1003-SAB-TCHZ-2017-2

Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar

1003-GDA-GTHU-2017-2

Hayvancılıkta Verim Miktarı ve Ürün Kalitesinin Artırılması

1003-GDA-ISLM-2017-2

Kuru Meyve ve Sebze Üretim Teknolojileri

1003-BIT-VERI-2017-2

Yenilikçi Veritabanı Yönetim Sistemleri

1003-BIT-MNOE-2017-2-1

MEMS/NEMS Tabanlı Sensörler ve Yonga-Üstü laboratuvar Analiz Sistemleri

1003-BIT-MNOE-2017-2-2

Ataletsel Ölçüm Birimleri (IMU)

1003-BIT-MILT-2017-2

İçerik Bilinçli Ağ Teknolojileri

1003-BIT-GOMS-2017-2

Haberleşme Teknolojileri

1003-BIT-BGUV-2017-2

Akıllı Sistem ve Ortamlarda Güvenlik Teknolojileri

1003-BIT-BBIL-2017-2

Birlikte Çalışabilirlik

1003-BIT-AKAY-2017-2

İleri Yazılım Mühendisliği Araç ve Yöntemleri

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1003-oncelikli-alanlar-cagrilarinin-2017-2-donemi-2-asama-sonuclari-aciklandi