Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Royal Academy of Engineering arasındaki işbirliği çerçevesinde 2018 yılında açılan Kâtip Çelebi – Newton Fonu Sanayi – Akademi Ortaklığı Programı Çağrısı sonuçları açıklanmıştır. Bu çağrı kapsamında 3 adet proje TÜBİTAK, 3 adet proje Royal Academy of Engineering tarafından olmak üzere toplam 6 projenin desteklenmesine karar verilmiştir:

Desteklenmesine karar verilen projeler ve hangi kuruluş tarafından fonlanacağı bilgisi aşağıda yer almaktadır:

Proje YürütücüsüProje Yürütücüsü KuruluşFonlayıcı Kuruluş
Doç. Dr. BANU YETKİN EKRENYAŞAR ÜNİVERSİTESİTÜBİTAK
Prof. Dr. ALİ KOŞARSABANCI ÜNİVERSİTESİTÜBİTAK
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SOLMAZBAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİTÜBİTAK
Prof. Dr. RAUF NURETTİN NİŞELPİRİ REİS ÜNİVERSİTESİROYAL ACADEMY OF ENGINEERING
Dr. Öğr. Üyesi HEDİYE TÜYDEŞ YAMANORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİROYAL ACADEMY OF ENGINEERING
Prof. Dr. HASAN SERHAD SOYHANSAKARYA ÜNİVERSİTESİROYAL ACADEMY OF ENGINEERING

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/katip-celebi-newton-fonu-sanayi-akademi-ortakligi-programi-industry-academy-partnership-programme