Yayın için; Başlangıç Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma – Bitiş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımın artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini amaçlayan Verimlilik Proje Ödülleri,  2014 yılından itibaren Bakanlığımızca verilmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve ülkemiz genelindeki mikro, küçük, orta, büyük olmak üzere her ölçekteki işletmelerimize ve kamu kurumlarımıza yönelik olarak düzenlenen verimlilik proje ödüllerinde, “Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca, başvurusu kabul edilen projeler üniversite, özel sektör, kamu kurumları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan gönüllü bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilmektedir.

İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmek; iş süreçlerinin performansını artırmak; hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini artırmak; işletmelerin kârlılığını artırmak veya maliyetlerini azaltmak; çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmek konularında yarışan işletmeler, ödüle layık görülen projelerini tanıtma imkânı bulmaktadırlar. Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren kurum ve kuruluşlar, KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi kapsamında enerji etüdü hizmeti alma, TÜSİDE Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi hizmeti alma, Asya Verimlilik Teşkilatı etkinliklerinden yararlanma ve Model Fabrikalardan hizmet alma durumlarında da öncelikli yararlandırılacaklardır.

2021 Verimlilik Proje Ödülleri işletme ve bağımsız değerlendirici başvuruları 1 Mart 2021-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup, başvurular https://vpo.sanayi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabilecektir. Yönetmelik uyarınca izlenecek değerlendirme aşamalarının ardından ödül almaya hak kazanan projelere ödüllerini takdim etmek üzere, tarihi bilahare duyurulacak olan, Verimlilik Proje Ödülleri Töreni düzenlenecektir.

 

Kaynak: https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7731/2021-verimlilik-proje-odulleri

Privacy Preference Center