1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) kapsamında 2012 yılından bu yana girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri desteklemektedir.

Türkiye girişimcilik ekosisteminin en önemli aktörlerinden olan, ekosistemi büyüten besleyen ve ekosistemin ihtiyaçlarını analiz ederek gelişim sürecine devam eden 1512-Girişimcilik Destek Programı (BiGG) kapsamında 2012 yılından bu yana 12 çağrı açılmış, iş fikri başvuru süreci tamamlanan 11 çağrı döneminde toplam 33.093 iş fikri başvurusu alınmıştır. (2020/1 Çağrısı iş fikri başvuru süreci tamamlanmıştır. 2020/2 Çağrısı iş fikri başvuru süreci devam etmektedir.) 4.593 iş fikri iş planına dönüşerek 2. Aşama panellerinde değerlendirilmiş, 1.627 girişimci destek almaya hak kazanmış, 1.519 teknogirişim firması kurulmuş ve firmasını kuran girişimcilere toplamda 291 milyon TL (2021 sabit fiyatlarla) destek sağlanmıştır.

BİGG programına ilişkin bilgilerin ve değerlendirmelerin yer aldığı, Girişimcilik Bilgi Sistemi (GBS) 2014-2019 verileri kullanılarak gerçekleştirilen, 2012-2018/2 çağrı yıllarında kurulmuş 1.231 firmadan 1.178’sinin (%95,2) bilgisi temel alınarak hazırlanan raporda yer alan bazı önemli bulgular aşağıda yer almaktadır:

  • 5 yıl içerisinde toplam 958 milyon TL yurt içi ve yurt dışı satış yapılmıştır.
  • Satış gelirinin %23,3’ü (223 Milyon TL) yurt dışı satışlardan elde etmiştir.
  • Kamu desteğinin 3,75 katı kadar satış geliri elde etmiştir.
  • BiGG çekirdek sermaye desteğinin 7,14 katı kadar ekonomiye girdi sağlamıştır.
  • 314 fikri sınai mülkiyet hakkı başvurusu yapmıştır.

“BİGG Performans Analizi” çalışmasına ilişkin sunuma ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1512-girisimcilik-destek-programi-bigg-performans-analiz-raporu-aciklandi