HORIZON-CL5-2021-D5-01-03: System approach to achieve optimised Smart EV Charging and V2G flexibility in mass-deployment conditions (2ZERO)” başlığına sunulacak bir proje önerisi için; akıllı şarjın kullanıcılar tarafından kabul edilmesi ve Avrupa’da kullanımın yaygınlaştırılması için sosyal analiz yapabilecek ortağa ihtiyaç duyulmaktadır. İlgili olabilecek kuruluşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını doldurup ncptransport@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Mobilite 2021-2022 Çağrı Programına sayfasından ulaşabilirsiniz.