Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet Çözümler bileşeni altında yer alan Küme 2: Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar 2021 yılı çağrıları 22 Haziran 2021 tarihinde açılmış olup 7 Ekim 2021 tarihinde kapanacaktır.

Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Kümesi, demokratik yönetişimi ve vatandaş katılımının artırılması, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması, çok yönlü sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel dönüşümlere yanıt verilmesi ve bunların şekillendirilmesi, Avrupa’nın sosyal ve beşeri bilimler alanlarında uzmanlığının harekete geçirilmesi ve sosyal olarak adil ve kapsayıcı bir Avrupa iyileşmesi için kanıta dayalı politika seçenekleri geliştirilmesi amaçları çerçevesinde şekillendirilmiştir. 

Ufuk Avrupa Programı Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Alanı’nda desteklenecek hedefler şunlardır: 

  • Demokrasi ve Yönetişim 
  • Avrupa Kültürel Mirası ve Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler 
  • Sosyal ve Ekonomik Dönüşümler 

Kümenin 2021 yılı bütçesi yaklaşık 160 Milyon Avro’dur

Küme 2 Çalışma programına ulaşmak için tıklayınız

TÜBİTAK, Türkiye’de yerleşik üniversitelerin, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının, Avrupa’dan koordinatör olarak başvuru yapmayı planlayan paydaşlarla ortaklık yapmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar sonucunda belirlenen Avrupalı koordinatörlere Türkiye’den ortak önermek için niyet beyanı dokümanları kullanılmaktadır. Türk paydaşların niyet beyanı dokümanlarını doldururken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri beklenmektedir.

  • Öncelikle çalışma programı dokümanında yer alan 2021 yılı konu başlıklarının (örneğin “HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-02: Economic models and modern democracies” gibi) incelenmesi ve ortak olarak yer alınabilecek konu başlıklarının belirlenmesi (Konu başlığı listesine ulaşmak için tıklayınız.)
  • Her başlık özelinde tek bir İngilizce formun doldurulması
  • “Short description of the organisation/researcher” kısmının kısaca, mümkünse başlık özelinde doldurulması
  • “Specific skills and proposed activities related to the topic” kısmında yalnızca o başlığa özel yetkinliklerin, tecrübelerin anlatılması ve başlığa sunulabilecek muhtemel bir projeye nasıl katkıda bulunulacağının anlatılması

Hazırlamış olduğunuz Niyet Dökümanı (Expression of Interest) dokümanlarını,  ncpcci@tubitak.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

Projelere ortak olarak katılabilmek için Fonlama ve İhale Portalı (Funding and Tenders Portal) üzerinden ortak olma niyetinizi anlatan girdiler yapabilirsiniz. Böylelikle, Avrupalı paydaşlar söz konusu başlığa dahil olma niyetiniz hakkında bilgi sahibi olup sizinle irtibata geçebilirler. Ortak arama girişleri kuruluşların LEAR’ları tarafından yapılabilmektedir. Süreci anlatayan sayfaya https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Find+partners adresinden “Publishing your partner search” kısmından ulaşabilirsiniz.