Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet Çözümler bileşeni altında yer alan Küme 3: Toplum için Sivil Güvenlik 2021 yılı çağrıları 30 Haziran 2021 tarihinde açılmış olup 23 Kasım 2021 tarihinde kapanacaktır.

Kümenin temel hedefi, siber güvenlik ve afet riskini azaltma ve direnç dahil olmak üzere güvenlikle ilgili AB politika öncelikleri desteklemektir. Ayrıca, krizlerin önlenmesi, hafifletilmesi, krizlere hazırlıklı olunması ve kapasite geliştirme (sağlık krizleri dahil) ve bu tür krizlerin sektörler arası yönlerini iyileştirmede amaçlar arasında yer alacak olup bu amaçlara odaklanılırken COVID-19 krizinden öğrenilen dersler baz alınacaktır.

 Ufuk Avrupa Programı Toplum için Sivil Güvenlik Kümesi’nde desteklenecek hedefler şunlardır:

  • Suç ve Terör ile Mücadele
  • Sınır Yönetimi
  • Altyapıların korunması
  • Siber güvenliğin artırılması
  • Afete-dayanıklı Toplumlar
  • Güvenlik araştırma ve inovasyon faaliyetlerine destek verilmesi

Kümenin 2021 yılı bütçesi yaklaşık 220 Milyon Avro’dur

Küme 3 Çalışma programına ulaşmak için tıklayınız

TÜBİTAK, Türkiye’de yerleşik üniversitelerin, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının, Avrupa’dan koordinatör olarak başvuru yapmayı planlayan paydaşlarla ortaklık yapmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar sonucunda belirlenen Avrupalı koordinatörlere Türkiye’den ortak önermek için niyet beyanı dokümanları kullanılmaktadır. Türk kuruluşların niyet beyanı dokümanlarını doldururken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri beklenmektedir.

  • Öncelikle çalışma programı dokümanında yer alan 2021 yılı konu başlıklarının (örneğin “HORIZON-CL3-2021-FCT-01-01: Terrorism and other forms of serious crime countered using travel intelligence” gibi) incelenmesi (Konu başlığı listesine ulaşmak için tıklayınız.)
  • Her başlık özelinde tek bir İngilizce formun doldurulması
  • “Short description of the organisation/researcher” kısmının kısaca, mümkünse başlık özelinde doldurulması
  • “Specific skills and proposed activities related to the topic” kısmında yalnızca o başlığa özel yetkinliklerin, tecrübelerin anlatılması ve başlığa sunulabilecek muhtemel bir projeye nasıl katkıda bulunulacağının anlatılması

Hazırlamış olduğunuz Niyet Dökümanı (Expression of Interest) dokümanlarını,  ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

Projelere ortak olarak katılabilmek için Fonlama ve İhale Portalı (Funding and Tenders Portal) üzerinden ortak olma niyetinizi anlatan girdiler yapabilirsiniz. Böylelikle, Avrupalı paydaşlar söz konusu başlığa dahil olma niyetiniz hakkında bilgi sahibi olup sizinle irtibata geçebilirler. Ortak arama girişleri kuruluşların LEAR’ları tarafından yapılabilmektedir. Süreci anlatayan sayfaya https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Find+partners adresinden “Publishing your partner search” kısmından ulaşabilirsiniz.