“HORIZON-CL5-2021-D5-01-06 Next generation digital aircraft transformation in design, manufacturing, integration and maintenance” çağrısı kapsamında oluşturulacak bir uluslararası ortaklık için; çalışma programı çağrı özelinde beklenen çıktılarından aşağıdaki madde konusunda faaliyet gösteren ve bu kapsamda ortaklıkta görev almak isteyen, havacılık sektörü paydaşları aranmaktadır:

 

Deliver new technologies and methodologies for model-based validation and certification, measurement and prediction of hardware and software reliability and impact on flight safety for commercial aviation, new standards and alternative methods of compliance. Ensure compatibility between EASA-FAA working groups on standards (e.g. APR 4754/ED-79, ARP 4761, DO 178/ED-12 and DO-254/ED-80)

Model tabanlı doğrulama ve sertifikasyon, donanım ve yazılım güvenilirliğinin ölçümü ve tahmini ve ticari havacılık için uçuş güvenliği üzerindeki etkisi, yeni standartlar ve alternatif uyumluluk yöntemleri için yeni teknolojiler ve metodolojilerin sağlanması. Standartlar konusunda EASA-FAA çalışma grupları arasında uyumluluğun sağlanması (örn. APR 4754/ED-79, ARP 4761, DO 178/ED-12 ve DO-254/ED-80)

 

İlgili olabilecek kuruluşların linkte yer alan niyet beyanı dokümanını doldurup ncptransport@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

 

Ufuk Avrupa Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite 2021-2022 yayımlanan resmi Çağrı Programına sayfasından ulaşabilirsiniz.