TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açılan “KUTUP 1001” 2021 Yılı Çağrısına sunulan projelerin bilimsel değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Söz konusu çağrıya sunulan 23 proje önerisinden 20’si bilimsel değerlendirme sürecine alınmış ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 9 proje önerisinin desteklenmesine, 3 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden 17 Eylül 2021 tarihine kadar revize başvuru yapılabilmesine karar verilmiştir. Desteklenen projelerin ne zaman başlatılacağı TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından belirlenecektir.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda verilmiştir:

Desteklenmesine/Reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç bir hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kutup-1001-2021-yili-cagrisina-sunulan-projelerin-bilimsel-degerlendirme-sonuclari-aciklandi