CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future and Emerging Technologies) programında desteklenmiş olan bir ERA-NET Cofund projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir. 

CHIST-ERA IV ERA-NET Çağrısı Hakkında Genel Bilgiler:

A. Çağrıya katılan ülkelerin listesine https://www.chistera.eu/call-2021-announcement adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir. 

B. Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:

• Bilgi ve iletişim Teknolojileri için Nano-Opto-Elektro-Mekanik Sistemler 
(Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT)

• Çevrimiçi Sosyal Ağlarda ve Medyada İstenmeyen Davranış Tespiti ve Azaltma Stratejilerinin Temelleri (Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM))

Çağrı metnine buradan ulaşılabilmektedir. 

2021 Yılı Çağrısı için her bir proje konsorsiyumunun, 3 ülke kuralı gereği çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. Başvurular tek aşamalıdır. Proje yürütücülerinin akademi/araştırma enstitüleri, kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışmaları gerekmektedir.

C. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.  

D. Proje süresi en fazla 36 ay olabilir. 

E. Ülkemizden başvuracak bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 1,5 Milyon TL ile desteklenebilecektir. 

F. CHIST-ERA IV web sayfasından (http://www.chistera.eu/) yapılacak başvurunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.):  17 Ocak 2022 17:00 (Orta Avrupa Saati).

G. Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası Dr. Özlem GEZİCİ KOÇ (ozlem.gezicikoc@tubitak.gov.tr) ile başvuruları öncesi irtibata geçmesi önerilmektedir. Ayrıca araştırmacıların çağrı takvimi ve prosedürler gibi konularda yapılacak güncellemelerden haber almak için https://www.chistera.eu/chist-era-call-2021-newsletter adresine kayıt olmaları önerilmektedir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/chist-era-projesi-2021-yili-cagrisi-acildi