Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (Azerbaijan National Academy of Sciences – ANAS) arasındaki işbirliği çerçevesinde yayınlanan Ortak Ar-Ge Projeleri Çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir:

 

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Azerbaycan’daki Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Doç. Dr. Seymur JAHANGIROV

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Nazim MAMEDOV,

Fizik Enstitüsü, ANAS

Manyetik Topolojik Yalıtkanların Hesaplamalı Dizaynı, Sentezi ve Yüksek Sıcaklıklarda Testi

Dr. Yunus Emre TÜRKMEN,

      Bilkent Üniversitesi

Prof. Ibrahim G. MAMEDOV,

Bakü Devlet Üniversitesi

Çoklu Sübstitüye Heterosiklik Yapıların İnşasına Yönelik Organokatalitik Yöntemler

Prof. Dr. S. Alev SÖYLEMEZ,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Assoc. Prof. Ferhad YUSIFOV,

Bilgi Teknolojisi Enstitüsü, ANAS

Türkiye ve Azerbaycan’da BİT Çalışanlarının Bulut Bilişime Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörlerin Genişletilmiş Teknoloji Kabul                 Modeli ile Değerlendirilmesi

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-anas-ortak-proje-cagrisi-sonuclari-aciklandi-0