Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net Cofund projesi olan SusCrop (Sustainable Crop Production), FACCE-JPI (Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change) ile koordineli olarak ortak bir çağrı planlamıştır.

Bu çağrının ana temasını, “Tarımsal Biyoçeşitlilik” oluşturmaktadır. 2022 yılı SusCrop projesinin ana amacı, Avrupa Araştırma Alanı’nda, tarımsal biyolojik çeşitliliğin, özellikle en fazla risk altındakiler olmak üzere tarımsal ekosistemlerin direncini nasıl artırabileceğine dair pratik ve politikayla ilgili bilgiler sağlama kapasitesinin geliştirilmesidir. Hedefler arasında, ekolojik bağlantıları güçlendirerek saha düzeyinde biyolojik çeşitliliği iyileştirmek için yeni tarımsal uygulamalar geliştirmek ve çeşitliliğin artmasının önündeki engelleri ve aynı zamanda fırsatları tanımlamak ve izlemek bulunmaktadır.

Çağrı Kapsamı:

Projelerin aşağıdaki 3 ana başlık içerisinde yer alan konulardan bir veya daha fazlasına katkı sağlaması beklenmektedir. Belirtilen konu başlıklarının içerdiği alt konular ve bu başlıklardan beklenen olası çıktılara/etkilere uluslararası çağrı metni belgesinden ulaşmak için tıklayınız.

1- Tarımsal Genetik Çeşitlilik
2- Tarımsal Uygulamalar ve Çiftlik Modelleri
3- Tarımsal Biyoçeşitlilik ve Bölgesel Sistemler

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine (https://www.suscrop.eu/2022-joint-call), hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir. Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metni ve uluslararası başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

İlgili çağrı ulusal başvuru koşulları için tıklayınız.

Çağrı Takvimi:

• Uluslararası proje koordinatörü tarafından proje başvurusu öncesi Ortak Çağrı Sekretaryasına zorunlu ön kayıt* için son tarih: 04/05/2022 (12:00 CEST-Orta Avrupa Yaz Saati)

• Uluslararası proje önerilerinin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 22/06/2022 (12:00 CEST-Orta Avrupa Yaz Saati)

• Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 27/06/2022 (17:30 TSİ)

• Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 30/06/2022 (17:30 TSİ)

*Belirtilen tarihe kadar ön kayıt yaptırmayan projelerin proje başvurusu yapması mümkün olamayacaktır.

Çağrı İrtibat Kişileri:

Uluslararası Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:

Dr. M. Emre SARI
ARDEB Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)
E-posta: emre.sari@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 65

Ulusal Başvuru Koşulları ve 1071 Programı hakkında bilgi için:

Dr. Fahriye ERTUĞRUL
ARDEB Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
E-posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 18 05

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-suscropfacce-jpi-ortak-cagrisi-acildi