TÜBİTAK ile Moldova Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD) arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde 2022 yılı ikili işbirliği çağrısı açılmıştır.

2530 kodlu program çağrısı kapsamında araştırma projeleri desteklenecektir. Söz konusu çağrı Mühendislik ve Teknoloji, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Tarım, Küresel Krizlerle ilgili  Sosyal Bilimler Araştırmaları ve Çevre (Toprak, Su, İklim) tematik alanları başvurularına açıktır. Proje sürelerinin 24 ayı geçmemesi gerekmektedir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Moldova’daki araştırma kuruluşlarında çalışan bilim insanları ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir.

“Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını en geç 01 Temmuz 2022, saat 17:30’a kadar elektronik başvuru sistemi (http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden TÜBİTAK’a iletmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgiye çağrı metni ve çağrı web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-moldova-nard-ikili-isbirligi-programi-2022-yili-ortak-proje-cagrisi