BURSATTO ve TÜBİTAK işbirliğinde “Ufuk Avrupa Bilgi Günü” düzenlendi

6 Eylül 2022 Salı günü Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu işbirliğinde “Ufuk Avrupa Bilgi Günü” yapıldı. Eğitim Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı. Bursatto Müdür Yardımcısı Fatma ERDÖNMEZ koordinatörlüğünde yürütülen program MSCA Ulusal Uzmanı Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU, Ufuk Avrupa ERC Ulusal Uzmanı Aslı VURAL ve Derya DÖNERTAŞ, Ufuk Avrupa Çevre Alanı Ulusal Uzmanı Meltem ÜNLÜ TOKCAER, Ufuk Avrupa Gıda Alanı Ulusal Uzmanı Çınar ÖNER, Ufuk Avrupa Küme 5 Ulusal Uzmanı Hanife TUZCUOĞLU’nun kendi alanları ile ilgili yaptıkları sunumlar ile devam etti. Marie Sktodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma destekleri, çağrı takvimleri, Ufuk Avrupa Programı tüm detayları, MSCA Staff Exchange – Değişim Programı, ERC – European Research Council, WİDERA – Widening participation and strengthening the European Research Area, 2023 çağrıları gibi konular aktarılarak, proje yazım ve başvuru esnasında dikkat edilecek hususlara değinildi. Etkinlik katılımcıların soru, öneri ve katkıları ile son buldu.