OHAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ – SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ / AR-GE STOPAJ DESTEĞİ


OHAL kapsamında bazı tedbirlerin alınması kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 5746 sayılı yasadan kaynaklanan SGK primi işveren hissesi desteği oranına ilişkin olarak 31/3/2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de 138 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır. Buna göre; 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen sigorta primi işveren hisselerinin tamamı, OHAL ilan edilen illerde, olağanüstü hal süresince Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Kaynak: https://agtm.sanayi.gov.tr/Agtm/AnnouncementDetail?50FTreJmpEpgPX74oV9zMc5VhbebRntEeB1ZjazLczY%253d=s%252bngK9A8VFPMWs0QpKltHQ%253d%253d