Üretilen bilginin, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayarak bölge ve ülke kalkınmasına ivme kazandırmak ve destek olmaktır.

Teknoloji transferi için gereken araç ve yöntemleri geliştirmek, elde edilen bilginin topluma aktarılmasına aracı olmak, yenilikçi fikir sahibi girişimcileri desteklemek ve ar-ge çıktılarının ticarileşmesine yardımcı olarak ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Yenilikçilik, Profesyonellik, Sürdürülebilirlik.

80+

PROJE

80+

PROJE

80+

PROJE

80+

PROJE

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.

Bursa Teknoloji Transfer Ofisi, Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde Rektörlüğe bağlı bir birim olarak, BTÜ Senatosunda “Bursa Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi”’nin 24.11.2017 tarihinde kabul edilmesiyle kurulmuştur ve 26 Kasım 2018 tarihinde Anonim Şirket olmuştur. Mersis No: 0191100171900001