Akademi-Sanayi Eşleştirmesi

Akademi Sanayi işbirliğini mümkün ve sürdürülebilir kılmak adına çalışmalar yapan Bursatto, bu çerçevede çalışmalar yapmakta ve bünyesindeki akademisyenleri uygun sanayicilerle eşleştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle akademisyenlerimizin uzmanlık alanlarına dair bir portföy hazırlanmıştır ve düzenli olarak sanayicilerle toplantılar düzenlenmektedir.

Proje Süreci Danışmanlığı

Sanayiye yönelik proje çağrılarında uygun projeye yönelik doğru bir başvuru dosyası hazırlamak önemlidir. Ülkemizde uluslararası fonlardan yeterince yararlanılamadığı göz önünde bulundurulursa, sanayi odaklı projelerde hibe alınamamasının öncelikli sebeplerinden birinin proje başvuru dosyası hazırlamak konusunda yaşanan sıkıntılar olduğu söylenebilir. Bursatto uzmanlarının proje başvuru sürecindeki tecrübesi sayesinde hem akademisyenlere hem de sanayicilere bu konuda destek vermeyi amaçlamaktadır.

Sanayi odaklı Projeler Konusunda Hibe Danışmanlığı

Proje yönetimi sürecinde hibelendirme konusu, hibeyle ilgili idari ve mali konular Bursatto’nun proje sürdürülebilirliğini sağlamak adına önem verdiği konular arasındadır. Sanayi odaklı projelerde hibelendirme konusundaki tecrübesini akademisyenler ve sanayicilerle paylaşmaya hazır olan ekibimiz bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir.