Inovatif

Program inovatif iş fikri olan ve firma kurmak isteyen ya da firmasını yeni kurmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamak için mentorluk desteğine ihtiyaç duyan girişimciler için tasarlanmıştır.

Uzman Mentorler

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine ilave eğitim modülleri ve alanlarında uzman mentorler tarafından verilecek olan mentorlukler ile inovatif iş fikri olan girişimcilere interaktif destek sağlanması hedeflenmektedir.

Fon Kaynakları

Programda girişimcilere firma kurma destekleri, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına erişim ve yatırımcı bulma konularında eğitimler ve mentorlukler verilecektir.

SeedUP Nedir?

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) işbirliğinde yürütülen SeedUP; Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te faaliyet gösteren startup’lara yönelik eğitim, akademik ve sektörel mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan bir programdır.Programımızın amacı; girişimcilik ekosistemine ivme kazandırılması, inovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, yenilikçi girişim sayısının artırılması, iş fikrinin olgunlaştırılması ve firma kurmak için gerekli desteğin sağlanması, TR 41 bölgesinde firmasını kuran girişimcilerin en riskli dönem olarak adlandırılan ilk bir yıllık sürede mentorluk faaliyetleri ile desteklenmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır.