Eğitimler

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. verdiği eğitimlerle akademisyenlerimizin, girişimcilerin ve sanayi temsilcilerinin proje yazımı ve yönetimi sürecinde bilgilenmesini ve profesyonelleşmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle projeler, burslar ve hibelerle ilgili olarak eğitimler vermenin yanında girişimcilik ekosistemini tanıtmayı ve işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen eğitimler de yıl boyunca verilmektedir. Bu eğitimler Bursa Teknik Üniversitesi internet sayfası, Bursatto internet sayfası, Bursatto sosyal medya hesaplarında duyurulmaktadır.

Proje Süreci Danışmanlığı

Ulusal veya uluslararası projelerin kabulü sonrasındaki süreç akademisyenlere veya girişimcilere çoğu zaman yorucu gelmekte; bazı önemli detaylar gözden kaçabilmektedir. Bursatto bu süreçte sağlayacağı danışmanlıkla proje yönetimi sürecinin tüm proje ekibi için kolaylaşmasını ve şeffaflaşmasını amaçlamaktadır.

Proje Konusunda Danışmanlık

Bursatto'nun önem verdiği faaliyet alanlarından biri de çağrılara uygun proje konusu seçme, proje ekibi oluşturma, sizin için uygun çağrıya uygun bir başvuru dosyası hazırlama, doğru bütçelendirme gibi çok çeşitli konularda danışmanlık vermektir.

Fon Kaynakları Danışmanlığı

Proje başvuru ve uygulama sürecinde hibelerle ilgili mali ve idari konularda önemli noktalarda danışmanlık sağlamak, sorularınıza yanıt aramak ve projelerde en önemli noktalardan biri olan hibelendirme sürecini sorunsuz geçirmenize yardımcı olmak Bursatto'nun faaliyet alanlarından bir diğeridir.

Global Networking

Akademi ve sanayide ulusal ve uluslararası işbirliği yapmak, projelerinize ulusal veya uluslararası ortaklar bulmak proje sürecinde oldukça önemlidir. Bursa Teknik Üniversitesi vizyonu itibarıyla uluslararası işbirliğini önemsemekte ve bu konudaki tecrübesini ve portföyünü proje yönetimi sürecinde sizlerle paylaşmayı amaçlamaktadır.