Pixel Perfect

Uncode Theme is ultra professional, smooth and sleek, with a clean layout.

Adaptive Images

The Adaptive Images detects your visitor’s device screens size.

Page Builder

Uncode runs an enhanced and tailored version of Visual Composer.

Advanced Grid System

An innovative grid system that pushes layouts to the cutting edge...

Unpaired Flexibility

With 50+ Homepage ready to combine, building a layout has never been easier.

Dedicated Support

If you have any needs just open a support request in our Help Center.

The best way to work together on a Project.

Design better, faster, and more collaboratively with real-time, in-browser design collaboration and presentation tools.

Tons of Options

Typography

Category Tags

Images Selections

Easy Upload

Upload & Share

TechXTile

Türkiye'nin en önemli ihracatçı sektörlerinin başında gelen tekstil ve konfeksiyon sektörlerini desteklemek ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla 2009 yılından beri düzenlenen “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi”, 10 yılda sektörü Ar-Ge ile bütünleştirmek ve üniversite-sanayi birlikteliğini güçlendirmek yolunda çok önemli çıktılar elde etmiştir. Birçok projenin geliştirilmesine, genç araştırmacıların cesaretlendirilmesine ve sektördeki şirketlerin vizyon yenilemesine katkı sağlamıştır. Yıllar içerisindeki gelişimi ile on birinci yılında ise 'Teknolojik Alanlarda Değer Üreten Girişimler ve İş Birlikleri' odağında yeniden düzenlenerek ölçeklenebilir, ticarileşmeye uygun ve inovatif projelerin yarıştığı bir girişimcilik programına dönüştürülmüştür. 2019 yılında “TechXtile Start-Up Challenge” başlığı altında güncellenen Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı’nın bu yıl üçüncüsü düzenlenecektir.

Yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılmasını destekleyen TechXtile Start-Up Challenge, tekstil sektörü için teknolojik derinliği, yeniliği ve ticarileşme kabiliyeti olan yenilikçi fikirlerin yarıştığı bir girişimcilik programıdır. Yarışma öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen birçok uygulama, eğitim ve etkinlikte girişimciler, yatırımcılar, sanayiciler, kamu kurumları, akademisyenler ve öğrenciler farklı platformlar arayıcılığıyla bir araya getirilmekte ve gelişmeye teşvik edilmektedir.

TechXtile Start-Up Challenge olarak, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı her Türk lirasının kıymetli olduğu inancımızla, bunun sektöre ve topluma bir refah payı olarak yansımasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız saha çalışması ile tekstil şirketlerinin öncelikli gördüğü teknolojik alanları belirledik. Programın on ikinci yılında gençlerimizin, inovasyon yapan ekiplerimizin, girişimcilerimizin ve akademisyenlerimizin bu alanlarda yenilikçi fikirlerle başvurmalarını arzu ediyoruz.

Yapılabilir, satılabilir, ölçeklenebilir, teknolojik yeniliği ve derinliği olan, bireysel ya da ekip ruhuyla hazırlanan, milli ve yerli üretimi destekleyen başvurular almak; onlara girişimcilik/inovasyon eğitimi ve mentorluk gibi destekler sağlamak, girişim adaylarını potansiyel müşterileriyle buluşturmak, şirketleştirmek ve zaman içerisinde kuluçka ve diğer desteklerle sıçratmak istiyoruz.

Web Sitesi: https://www.techxtile.net

Instagram: https://www.instagram.com/techxtile/

Facebook: https://www.facebook.com/techxtile/

Twitter: https://twitter.com/techxtile_

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/techxtile/?viewAsMember=true

98%

Of customers are satisfied with our professional support

100+

Amazing preset options to be mixed and combined

12sec

Average response time on live chat support channel

Sign up to receive free updates!

Try our new application trial today and you get 14 days for free!