Nâdir Hastalıklarda ERA-NET Araştırma Programları’nın (www.e-rare.eu) devamı niteliğindeki Nâdir Hastalıklarda Ortak Programı (European Joint Programme on Rare Diseases – EJP RD) 1. Uluslararası Ortak Çağrısı (Joint Transnational Call- JTC) 14 Aralık 2018 tarihinde açılacak.

23 farklı ülkeden 32 fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa desteklenecek çağrıya ülkemiz adına TÜBİTAK destek vermektedir. Amacı nâdir hastalıklar alanında araştırmalar yapan, farklı ülkelerden bilim insanlarını biraraya getirerek uluslararası ve disiplinlerarası Ar-Ge işbirliklerini geliştirmek olan EJP RD JTC2019’un çağrı başlığı “Nâdir hastalıkların teşhisi ve/veya hastalığın ilerleyişi ve hastalık mekanizmalarının araştırılmasını hızlandıracak uluslararası araştırma projeleri – (Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases.)” olarak belirlenmiştir.

2 aşamalı başvuru ve değerlendirme süreci izlenecek çağrıya ön-proje-önerisi ve tam-proje-önerisi olmak üzere iki defa başvuru alınacaktır. 14 Aralık 2018 tarihinde birinci aşama başvurularının alınacağı çağrıda, bağımsız hakemlerden oluşan uluslararası bilimsel değerlendirme komitesinin puanlaması esas alınacaktır. Komitenin başarılı bulduğu proje önerileri, 2. aşamaya geçerek, tam başvuru yapmaya hak kazanmış olacaktır. 2. aşamaya geçen projelerin yürütücülerinden Mayıs (2019) ayı başında açılacak 2. Aşamaya  tam-proje önerisi ile başvuru yapmaları istenecektir. 11 Haziran 2019 tarihine kadar alınacak başvuruların değerlendirme sürecinin ise Ekim 2019’da tamamlanarak sonuçların bildirilmesi planlanmaktadır.

Çağrıya katılım sağlayan ülkelerle fonlayıcı kuruluşlar ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgilere http://www.erare.eu/joint-call/1st-joint-call-european-joint-programme-rare-diseases-jtc-2019 ağ sayfasından ulaşabilirsiniz.

EJP RD JTC2019 Çağrısı Sekreteryası’na sorularınız için:

Dr. Katarzyna Saedler, e-mail: katarzyna.saedler@dlr.de

Dr. Michaela Fersch, e-mail: michaela.fersch@dlr.de

Dr. Ralph Schuster, e-mail: ralph.schuster@dlr.de

 

Türkiye’den çağrıya katılım sağlayacak araştırmacılar için ÖNEMLİ NOT:

Proje ve çağrı ile ilgili sorularınızı iletmek; TÜBİTAK’tan proje desteği talep edebilmeniz için gerekli olan ulusal başvuru süreci hakkında bilgi almak için TÜBİTAK EJP RD Projesi Sorumlusu Dr. Jale Şahin’e, EJPRD@tubitak.gov.tr adresine  e-posta gönderebilir; 0312 298 1796 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1ejp-rd-avrupa-ortak-programi-uluslararasi-nadir-hastaliklar-arastirmalari-ortak-cagrisi-aciliyor