2018 yılında açılan 40 adet 1003 çağrısı kapsamında Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 

İlgili çağrılar kapsamında 1. aşama için önerilen 1577 adet proje önerisinden 770’i 2. aşama başvurusuna hak kazanmış, bu projelerden 644’ü için 2. aşama başvurusu yapılmıştır. Söz konusu proje önerilerinden de 512’si bilimsel değerlendirmeye alınmış, 74 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu projelerin değerlendirilmesi aşamasında 157 panel düzenlenmiş, bu panellere 860 panelist katılım sağlamıştır. Projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alan panelistlere değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

“1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5 inci maddesi çerçevesinde, ARDEB tarafından yapılan ön değerlendirme ile Çağrı Programı Danışma Kurullarının (ÇPDK) görüşleri doğrultusunda ilgili Araştırma Destek Grupları tarafından oluşturulan panellerde yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar ile 2018 yılı çağrılarına ilişkin veriler aşağıda verilmiştir:

Desteklenmesine Karar Verilen Projeler (.pdf)

Araştırma Destek Grubu Bazında Destek Oranları (.pdf)

Çağrı Bazında Destek Oranları (.pdf)

Panel ortak raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin panel raporu kendilerine ulaştıktan sonra iki hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi-2018-yili-cagrilari-ikinci-asama-0