2018/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2019 yılının Prof. Dr. Fuat SEZGİN yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle çıkılan “1003-SBB-FLSF-2019-1 İslam Medeniyeti ve Bilim Tarihi” başlıklı çağrı kapsamında Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

İlgili çağrılar kapsamında 1. aşama için önerilen 118 adet proje önerisinden 37’si 2. aşama başvurusuna hak kazanmış, bu projelerden 34’ü için 2. aşama başvurusu yapılmıştır. Söz konusu proje önerilerinden de 22’si bilimsel değerlendirmeye alınmış, 6 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

“1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5 inci maddesi çerçevesinde, ARDEB tarafından yapılan ön değerlendirme ile Çağrı Programı Danışma Kurulunun (ÇPDK) görüşleri doğrultusunda ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından oluşturulan panellerde yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda verilmiştir:

Desteklenmesine Karar Verilen Projeler (.pdf)

Panel ortak raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin panel raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi-islam-medeniyeti-ve-bilim-tarihi-cagrisi-0