15 Şubat 2019 15.00-17.00 saatleri arasında İstanbul Acıbadem Üniversitesi’nde COST Bilgi Günü gerçekleştirilecek. Bilgi gününde COST Kuruluş yapısı, COST Aksiyonları, COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları ve COST Uluslararası ağ destekleri hakkında bilgi verilecek.

Etkinlik afişi için tıklayınız.

 

COST PROGRAMI

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology- COST Association) 1971 yılında kurulmuş olup; Avrupa çapında alanlarında uzman bilim insanlarını çalıştıkları alan özelindeki bilimsel ağlarda bir araya getirmeyi ve bu sayede ulusal projelerini sürdüren bilim insanlarını uluslararası alana taşımayı amaçlayan bir kuruluştur. Türkiye COST’un kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Araştırmacılara sadece ağ desteği vermesi ve bunu temel amacı olarak edinmesi açısından alanındaki en önemli yapı COST’tur. Bu mahiyette Türk araştırmacıların çalışıyor oldukları alanlardaki uluslararası uzman araştırmacılar ile bir araya gelmeleri ve Türkiye’ye ciddi getirileri olacak uluslararası projelere katılım sağlayacak konsorsiyumlara ulaşmaları açısından COST son derece önemli fırsatlar sunmaktadır. COST, özellikle Ufuk2020 projelerine katılım sağlanabilmesi adına gerekli uluslararası proje gruplarına en kısa yoldan erişim sağlamaktadır. Dolayısıyla ulusal alanda araştırmalarını sürdüren ancak uluslararası alana geçiş yapmak isteyen Türk araştırmacılar için en ideal program olma özelliğine sahiptir.

COST mekanizmasının temel unsurları şu şekildedir:

  • Aksiyonlar kapsamında araştırma desteği verilmezken sadece ağ desteği sağlanır.
  • Her COST üyesi ülkeden her bir COST Aksiyonuna 2 asil 4 yedek üye atanabilir.
  • COST üyesi ülke vatandaşları COST Aksiyonu önerebilir.

COST ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.