Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” projesi kapsamında 29 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

 

Eğitim, TÜBİTAK Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Ulusal İrtibat Noktası Sayın Merve Polat’ın açılış konuşması ile başladı. Polat açılış konuşmasında, “1984 yılında başlayan Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nin Ar-Ge finansman programlarından biri olma özelliği taşımaktadır ve şu anda Ufuk Avrupa olarak adlandırılan dokuzuncu Çerçeve Programı süreci içerisinde bulunmaktayız. Türkiye, Çerçeve Programları’na ilk olarak 2004 yılında altıncı Çerçeve Programı sırasında dahil olmuştur ve o tarihten bu yana, TÜBİTAK, Ulusal Koordinasyon Ofisi aracılığıyla Çerçeve Programları’nı koordine etmektedir. EIC Accelerator (Hızlandırıcı) programı kapsamında Ufuk 2020 Programı’ndan Ufuk Avrupa’ya oldukça önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. TÜBİTAK Ufuk Avrupa web sitesinin çok yakında hizmete gireceğini ve mevcut Ufuk 2020 web sitemize (www.ufuk2020.org.tr) kayıt olmanız durumunda tüm bilgilerin Ufuk Avrupa web sitesine aktarılacağını, böylelikle tüm haber ve güncel gelişmeleri takip etmeye devam edebileceğinizi belirtmek isterim. Türk paydaşlarımızın Çerçeve Programları’na katılımını teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK olarak bazı destek ve ödül programlarımız da mevcuttur. Ulusal Koordinasyon Ofisi olarak Türk paydaşlarımızın hem daha iyi teklif hazırlamalarını hem de Çerçeve Programları’nda koordinatör olarak yer almalarını desteklemek de başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Ufuk Avrupa EIC Hızlandırıcı Programı’na başvurmayı planlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ’lere), spin-off firmalara, start-up’lara ve bireysel girişimcilere ilk aşama başvuru ve teslim süreçleri hakkında bilgiler verildi. Başvuru hazırlarken yapılması ve yapılmaması gerekenlere dikkat çekilerek örnek EIC Hızlandırıcı teklifleri üzerinden katılımcılara yol haritası sunuldu ve üç dakikalık video hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgiler aktarıldı.

 

Türkiye ve Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Hızlandırıcı Programı Hakkında

Pazar ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ve yenilikçi fikirler geliştiren KOBİ’leri destekleyen EIC Hızlandırıcı Programı, Avrupa Birliği’nin Ufuk Avrupa Programı kapsamında kritik önem taşımaktadır. “Ufuk 2020’de Türkiye Faz II” projesi, Türk işletmelerinin bu programa dahil olmalarını amaçlamaktadır. Bu desteğe eğitim, teklif yazma, fikri mülkiyet hakları ve yasal süreçler, aracılık etkinlikleri, web seminerleri ve çevrimiçi araçlar dahildir. Türkiye’deki KOBİ’ler, Proje Yazma Eğitimi etkinlikleri aracılığıyla Etki, Mükemmellik ve Uygulama gibi temel kavramlara odaklanan EIC Hızlandırıcı Programı ışığında başarılı projeler geliştirebileceklerdir.

 

Etkinlikte gerçekleşen sunumlar, etkinlik kaydı ve daha fazla bilgi için,

https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/4403491460498-PWT-SME-10-EIC-Accelerator-Project-Writing-Training-for-SMEs  ve https://ufuk2020.org.tr/tr sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.