2020 yılı için hazırlanan üniversite-sanayi işbirliği taslak anketinin değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Ekip içinde görüş alışverişi yapıldı.