TÜBİTAK olarak ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar ile etkinlikler yürütüyoruz.

Bu amaç çerçevesinde sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi amacıyla 2244-Sanayi Doktora Programı 2019 yılı çağrısı 14 Ekim 2019’da başvuruya açılmıştır.

2244 Programı; doktora öğrencilerine ayda 4.500 TL burs verilmesi, doktora tezlerinin özel sektör kuruluşunun ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmasının üniversite-sanayi işbirliği projelerine altyapı oluşturması, mezuniyet sonrası istihdam mutabakatı sayesinde öğrencilerin vakit kaybetmeden işe girmesi, istihdam edilen bursiyerlerin maaşlarının büyük bir kısmının hibe olarak TÜBİTAK tarafından karşılanması, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi (özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı alan ve yetenekler ile proje kapsamına dahil edilen doktora programları ve bursiyerlere eğitim verilecek ihtisas alanlarının uyumunun sağlanması, özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim müfredatlarının planlanması, eğitim sürecinin özel sektör kuruluşlarının bünyesinde geçirilecek bölümünün planlanması vb.) gibi önemli avantajlar içermektedir.

Hem üniversitelerimizden hem de özel sektör kuruluşlarımızdan söz konusu programa yoğun ilgi gösterilmektedir. Üniversiteler/Araştırma Altyapıları Ar-Ge veya Tasarım Merkezine Sahip Şirketler, Teknopark Şirketleri ve TÜBİTAK Projesi Sonuçlandırmış Şirketler ile protokol yaparak söz konusu programa başvuru yapabilmektedirler. Taraflar arasında somut işbirliği olanaklarının görüşülmesi, diyalog mekanizması ve mutabakat sağlanması, bunların bir protokol ile kayıt altına alınması gibi işlemler nedeniyle kurum ve kuruluşlardan başvuru süresinin uzatılmasına yönelik sözlü ve yazılı talepler iletilmiştir.

Bu nedenle başvuru süresinin uzatılmasına karar verilmiş olup Sanayi Doktora Programı 2019 yılı çağrısı başvuruları 31 Aralık 2019 tarihi saat 17:00’a kadar alınacaktır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2244-sanayi-doktora-programi-basvuru-suresi-uzatildi