TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ve Güney Kore Bilim ve Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (MSIT) arasında yürütülen bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde, 2019 yılında açılan ortak araştırma ve inovasyon projeleri çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir.

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Kurum

Güney Kore’deki Proje Yürütücüsü

Kurum

Proje Başlığı

Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir

Bilkent Ü.

UNAM

Prof. In-Hwan Lee

Korea University

Mikro formattaki kolloidal kuantum noktacıkları ve metal nanoparçacıklar ile bütünleşik makro nanoçubuk InGaN/GaN ışık yayan diyotların çok esnek ışık kaynakları

Prof. Dr. Hüsnü Emrah Ünalan

ODTÜ

Doç. Dr. Hyunjoo Jenny Lee

Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST)

Süperkapasitör ile çalışan invazif olmayan giyilebilir glikoz ölçer

Prof. Dr. Raşit Turan

ODTÜ

GÜNAM

Doç. Dr. Jongin Hong

Chung-Ang University (CAU)

Yüksek Verimli ve Düşük Maliyetli Perovskit/Si Tandem Güneş Hücrelerinin Litografi Kullanmadan Geliştirilmesi

Prof. Dr. Mutlu Koca

Boğaziçi Ü.

Prof. Heung-Gyoon Ryu

Chungbuk National University

Gelecek Nesil Mobil İletişim ve Nesnelerin İnterneti Sistemleri İçin İleri Teknolojiler

Prof. Dr. Metin Ak

Pamukkale Ü.

Dr. Hyosung Choi

Hanyang University

Yüksek verimli ve uzun vadeli stabil AgBiI ve AgBiS2 ince film güneş pilleri için boşluk iletim malzemesi olarak yeni polioksometalat/iletken polimer nanokompozitlerin geliştirilmesi

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2516-tubitak-nrfmsit-guney-kore-arastirma-ve-inovasyon-projeleri-cagrisi-sonuclari-aciklandi