Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı’nın beşinci çağrısı açıldı.

Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması amaçlanmaktadır. Çağrı kapsamında ise 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı çerçevesinde üniversite-sanayi işbirliğinde Ar-ge ve Yenilik projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) ve bu özel kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları çağrı kapsamında desteklenecektir.

Sunulacak ortak proje önerilerinde Türkiye’deki proje ortaklarının 2549 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Polonya’daki proje ortaklarının ise ortak başvuru formu ile NCBR’nin istediği biçimde NCBR’ye başvuru yapmaları istenmektedir.

TÜBİTAK ve NCBR, kendilerine iletilen proje önerilerini ortak değerlendirme formu kapsamında yine ortak olarak belirlenen kriterlere göre değerlendikten sonra, incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirecektir. Yürütülen bu ortak değerlendirme süreci sonrasında iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmeye hak kazanacaktır. 

Türkiye’den başvuran paydaşlar için 1.720.000 TL (PTI ve kurum hissesi hariç) olarak belirlenen proje başına destek üst limiti, Polonya’dan başvuran araştırmacılar için 850.000 PLN olarak belirlenmiştir. Sanayi kuruluşları 1.000.000 TL’ye, akademi ise 720.000 TL’ye kadar (PTI ve kurum hissesi hariç) destek alma hakkına sahiptir.

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir. 

İlgililer, 20 Ekim 2021 tarihinde açılan; Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT), Enerji, Sağlık, Çevre ve Gıda alanlarından projelerin kabul edileceği çağrıya 12 Ocak 2022 saat 17:30’a kadar başvurabilecektir. Başvurular sadece e-imzalı olarak kabul edilecek olup e-imza süreçlerinin tamamlanması için olan son tarih 19 Ocak 2022 saat 17:30’dur. 

E-imzalı başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çağrı metni için tıklayınız

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru Adresi:
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Çağrı Koordinasyonu:
Umut EGE
Program Koordinatörü
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
T: +90 312 298 1861
E-posta: uidb@tubitak.gov.tr

Çağrı Başvuru Prosedür Soruları için:
E. Burcu YAMAK
Bilimsel Programlar Uzmanı
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
T: +90 312 298 1812
E-posta : burcu.yamak@tubitak.gov.tr

Polonya Sorumlusu:
NCBR – The National Centre for Research and Development
Nowogrodzka Str. 47a
00-695 Warsaw

Mr. Jan Osiński
T: +48 22 390 73 24
E-mail: konkursturcja@ncbr.gov.pl

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2549-tubitak-polonya-ulusal-arastirma-ve-gelistirme-merkezi-ncbr-ile-ikili-isbirligi-programi-2021