TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Katarlı bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektedir. Her bir proje için TÜBİTAK tarafından, Türk proje ekibine 5 Milyon Türk Lirası kadar, QNRF tarafından ise, Katarlı proje ekibine 750 Bin Amerikan Doları’na kadar destek sağlanacaktır.

Ortak projeler yalnızca aşağıdaki tematik alanlarda desteklenecektir:

  • Akıllı Ulaşım
  • Akıllı Lojistik
  • Akıllı Sağlık
  • Akıllı Çevre
  • Akıllı Spor
  • Akıllı Enerji
  • Akıllı Güvenlik

Bahse konu çağrı için son başvuru tarihi 12 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir. Başvurular https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2556-katar-ulusal-arastirma-fonu-qnrf-ile-ikili-isbirligi-programi