TÜBİTAK ile Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı (The Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia – MoESTD) arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma projelerinin destekleneceği ikili işbirliği çağrısı 10 Ağustos 2020 tarihinde açılmış ve son başvuru tarihi 9 Kasım 2020 olarak ilan edilmişti.

Yapılan değerlendirmeler ışığında 2559 TÜBİTAK – MoESTD (Sırbistan) çağrısının son başvuru tarihinin 16 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.  E-imza sürecinin en geç 23 Kasım 2020 tarihinde tamamlanması gereken TÜBİTAK – MoESTD ikili işbirliği çağrısına ilişkin ayrıntılı bilgilere ikili işbirliği çağrısına ilişkin ayrıntılı bilgilere https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2559-tubitak-moestd-sirbistan-ikili-isbirligi-cagrisinin-son-basvuru-tarihi-uzatildi