“2566-Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İş Birliği Programı” kapsamında TÜBİTAK tarafından Türkiye ile Çin’deki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki araştırmacıların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Çin’deki araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemekte olup ortak projeler 2 yıllık düzenlenmelidir.

İş birliği araştırma alanları:

  • Geniş spektrumlu anti-koronavirüs ilaçların taranması ve geliştirilmesi
  • Anti-koronavirüs aşısının araştırılması ve geliştirilmesi
  • Hayvan-kaynaklı virüslerin etiyolojisi ve patojenik mekanizmaları ile virüse karşı koruyucu immün mekanizmalar
  • Koronavirüs teşhisinde hızlı ve doğru teşhis için yeni teknolojiler
  • Halk sağlığı yönetimi, operasyonel bilimler, sağlık dağıtım bilimleri ve acil kamu sağlığı müdahalesinin sosyal ve davranışsal yönleri

Son Başvuru Tarihi: 7 Ağustos 2020, 17:00

Türkiye’deki proje ortaklarının 2566 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/  adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Çin’deki proje ortakları http://isisn.nsfc.gov.cn/egrantweb  adresinden başvurularını gerçekleştirebilecektir.

Bütçe üst limitleri Türkiye’den başvuran araştırmacılar için 720.000 TL, Çin’den başvuran araştırmacılar için 1.500.000 RMB olarak belirlenmiştir.

Çağrı ile ilgili sorularınızı uidb@tubitak.gov.tr ve zhongqi@nsfc.gov.cn  e-posta adreslerine iletebilirsiniz.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2566-cin-ulusal-dogal-bilimler-vakfi-nsfc-ile-ikili-is-birligi-programi