2566-Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İşbirliği Programı” kapsamında TÜBİTAK tarafından Türkiye ile Çin’deki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki araştırmacıların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Çin’deki araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. 

İşbirliği araştırma alanları: “Tarım Bilimi” ve “Gıda Bilimi” 

Alt Alan Örnekleri:

  • Temel Tarım ve bitki/mahsul bilimi,
  • Akıllı yetiştirme, uzaktan algılama da dâhil olmak üzere gıda ve tarımda dijital teknolojiler,
  • Sağlık ve beslenme için gıda,
  • Toprak bilimi

Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2021, 17:00

Türkiye’deki proje ortaklarının 2566 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/  adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Çin’deki proje ortakları http://isisn.nsfc.gov.cn/egrantweb  adresinden başvurularını gerçekleştirebilecektir.

Çağrı ile ilgili sorularınızı uidb@tubitak.gov.tr ve sunhui@nsfc.gov.cn  e-posta adreslerine iletebilirsiniz.

Çağrı ile ilgili tüm bilgiyi içeren ortak çağrı metnine ulaşmak için tıklayınız

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2566-cin-ulusal-dogal-bilimler-vakfi-nsfc-ile-ikili-isbirligi-programi