4 Şubat 2019 saat 13.30’da Hacettepe Üniversitesi’nde COST ve İkili İşbirliği Programları Bilgi Günü gerçekleştirilecek. Bilgi gününde COST Programı Yapısı, COST Aksiyonları, COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları COST Uluslararası Ağ destekleri, PRIMA Programı, 2019 PRIMA Çağrıları, Başvuru süreci ve PRIMA kapsamındaki TÜBİTAK Destekleri hakkında bilgi verilecek.

Etkinlik Programı için tıklayınız.

Etkinliğe kayıt olmak için lütfen tıklayınız

 

COST PROGRAMI

COST Kuruluşu, ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. Açık adı, “Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (European Cooperation in Science and Technology – COST Association)” olan COST, 1971 yılında kurulmuştur ve ülkemiz de kurucu ülkeler arasında yer almıştır.

COST mekanizmasının temel unsurları şu şekildedir:

  • Aksiyonlar kapsamında araştırma desteği verilmezken sadece ağ desteği sağlanır.
  • Her COST üyesi ülkeden her bir COST Aksiyonuna 2 asil 4 yedek üye atanabilir.
  • COST üyesi ülke vatandaşları COST Aksiyonu önerebilir.

COST ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

PRIMA PROGRAMI

PRIMA Programı, Akdeniz’de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeleri desteklemektedir. Program çağrıları hakkında detaylı bilgiye http://prima-med.org/calls-for-proposals/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

PRIMA Programı kapsamında desteklenecek uluslararası projeler 2 Bölüme ayrılmaktadır:

  • Bölüm 1: AB Fonu ile Desteklenen Projeler
  • Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler (AB katkısı olmaksızın)

Bölüm 1 kapsamındaki projeler programın süresi boyunca, Ufuk2020 Programı’ndan PRIMA’ya tahsis edilmiş olan fon ile desteklenecektir.

Bölüm 2 kapsamındaki projeler ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir. Bu kapsamda, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir. Konsorisyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, başvurularını TÜBİTAK’a yapacaklardır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4-subat-2019-cost-ve-prima-bilgi-gunu