4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 2018-2019 çağrı döneminde destekleme kararı verilmeyen projeler için başvuru sahiplerine 02 Ocak – 15 Ocak 2019 tarihleri arasında bilimiz.tubitak.gov.tr üzerinden projelerini revize ederek tekrar başvurabilme imkânı tanınacaktır.

 

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destek Programı

2018-2019 Çağrı Dönemi Başvuru ve Değerlendirme Süreci Hakkında Bilgilendirme Notu

 

TÜBİTAK Bilim Fuarları Destek Programımız kapsamında 2013 yılından bugüne kadar milyonlarca öğrencimiz tarafından yüzbinlerce proje gerçekleştirildi. Söz konusu projeler vasıtasıyla öğrencilerimiz bilimsel düşünme, proje hazırlama ve proje sunma becerilerini geliştirme imkânı elde ettiler. Aynı şekilde öğretmenlerimiz de öğrencilerimizle birlikte bu heyecan ve tecrübeye ortak oldular.

 

TÜBİTAK olarak bu süreçte tüm illerimizde üniversitelerden değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği halinde bu projelerin hazırlanması, hazırlanmaya teşvik edilmesi süreçlerinde destek olunmaktadır.

 

Öğrencilerimizin bu süreçteki kazanımlarını geliştirmek ve bu şekilde sunulan projelerin daha nitelikli olmasına yönelik çağrı metinlerimizde her yıl düzenlemeler yapılmaktadır. Bu amaca yönelik olarak 2018-2019 Dönemi Çağrı Metnimizde önemli değişiklikler yapılmış, araştırma, inceleme ve tasarım projelerinin tanımları netleştirilmiştir. Yayınlanan kılavuzlarımızda bu değişikliklere ve hazırlık sürecine ilişkin bilgilendirmelerimiz yapılmış, yardımcı olması amacıyla örnek alt projeler verilmiştir. Proje niteliklerinin artırılması amacına yönelik olarak ayrıca her bir bilim fuarında sergilenmesi önerilen her bir alt proje bazında değerlendirme sistemi oluşturulmuş, her bir alt proje; türü, yöntemi, amacı ve özeti göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

 

2018-2019 çağrı döneminde başvurusu yapılan 13.541 projenin belirtilen değerlendirme süreci sonrasında 4.678 projenin desteklenmesi uygun bulunmuştur. Desteklenmeyen projelerin nedenleri incelenmiş ve büyük çoğunluğunda aşağıda belirtilen alanlarda hatalar yapıldığı görülmüştür,

  • Araştırma, inceleme ve tasarım projesi türünün doğru seçilmediği,
  • Projelerin amaç, yöntem ve özet bölümlerinin açık, doğru ve anlaşılır bir şekilde doldurulmadığı,
  • Projelerin öğrenci seviyesine uygun hazırlanmadığı,

Bazı başvurularda ise ne yazık ki internetten hazır projelerden alıntılar yapıldığı gözlenmiştir.

 

Ayrıca yapılan değerlendirme sonrasında yeterli/başarılı bulunan alt proje sayısı, çağrı metninde (sayfa 7) belirtilen sergilenecek en az alt proje sayısına ulaşmadığı sürece ilgili okulumuza ait tüm projeler başarısız olarak değerlendirilmiştir.

 

Bahsi geçen gerekçeler kapsamında 2018-2019 dönemi çağrı metni değişikliklerinin yeterince anlaşılamadığı ve kılavuzlardaki açıklamalara yeterince dikkat edilmediği yönünde bir değerlendirme yapılmıştır.

 

Öğretmenlerimizin ve özellikle öğrencilerimizin bu sürece olan yoğun ilgisi kapsamında bu dönemki başvuru süreci Başkanlığımızca tekrar değerlendirilmiş ve sadece bu yıla özel olarak desteklenmeyen projeler için revize ederek tekrar sunma imkânı verilmesine karar verilmiştir. Revize edilen projeler tekrar değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun görülen projeler desteklenecektir.

 

Bu çerçevede 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları 2018-2019 çağrı döneminde desteklenmeyen projeler için, özellikle yukarıdaki açıklamalarımız dikkate alınarak 2 Ocak – 15 Ocak tarihleri arasında bilimiz.tubitak.gov.tr adresindeki başvuru sistemi üzerinden projelerini revize ederek tekrar başvurabilme imkânı tanınacaktır. Süreç ile ilgili detaylı sorularınız için  “Sıkça Sorulan Sorular” bölümü oluşturulmuştur.

 

Bu sürecin öğretmenlerimiz ve özellikle öğrencilerimiz için öğretici bir süreç olmasını diliyoruz.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4006-tubitak-bilim-fuarlari-destekleme-programi-2018-2019-cagri-donemi-revize-basvuru-surecine